Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 22 2017

22:37
sillene
22:37
Bo przecież jest niejeden szlak,
gdzie trudniej iść, lecz idąc tak
nie musisz brnąć w pochlebstwa dym
i karku giąć przed byle kim.


Rozważ tę myśl, a potem idź,
idź swoją drogą.
— Wojciech Młynarski, "Idź swoją drogą"
Reposted fromcudoku cudoku viajesienzycia jesienzycia
sillene
22:35
Tydzień według Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego:

Poniedziałek - obłędnik
Wtorek - niechętnik
Środa - nerwownik
Czwartek - ewentualnik
Piątek - sceptycznik
Sobota - zalajnik
Niedziela - skandalnik
sillene
22:29
7401 f918
Reposted fromnotallaboutbritish notallaboutbritish viaQlka Qlka
22:28
0196 4b91 500
Reposted frombrumous brumous viaNarcisse-Noir Narcisse-Noir
sillene
22:27
sillene
22:27
2573 a15a
Reposted frompesy pesy viaarwenan1 arwenan1
sillene
22:27
8412 842e 500
Reposted fromautumn-feeling autumn-feeling viaarwenan1 arwenan1
sillene
22:27
6485 3d95 500
Reposted fromautumn-feeling autumn-feeling viaarwenan1 arwenan1
sillene
22:26
6509 cbec 500
Reposted fromrol rol viamoomins moomins
sillene
22:17
Gdy strach, a nie zegar czas odmierza, nawet chwilka może się ciągnąć w nieskończoność
— Wiesław Myśliwski
Reposted fromkonwalia konwalia viajesienzycia jesienzycia
sillene
22:16
5101 6ad2
Reposted fromnuclear-raven nuclear-raven viacarse carse
19:46
6499 8402
I bid adieu to you, and you

sillene
19:46
sillene
19:46
1093 20e7 500
Reposted fromohshit ohshit viagdziejestola gdziejestola
sillene
19:45
sillene
19:44
0555 a438
sillene
19:43
sillene
19:42
8974 93c6 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaIriss Iriss
sillene
19:38
9084 9622 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viatulele tulele
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl