Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 26 2017

sillene
19:15
5001 c0ed 500
Reposted fromhysterie hysterie viaspecific-humor specific-humor
sillene
18:41
18:39
18:39
0533 ac05 500
sillene
18:39
18:31
sillene
18:31
sillene
18:30
„Czy to było zakochanie? nie wiem... raczej nie. To było takie "coś". Taka magiczna więź. coś, czemu nie umiem nadać imienia. Coś, co Nas do siebie przyciągało i nie chciało puścić. Coś, co sprawiało, że chcieliśmy mówić sobie o wszystkim i, że oboje rozumieliśmy się bez słów. Nie wiem co to było.. ale było cholernie mocne."
— Veriolla, Moblo
Reposted frombialy-krolik bialy-krolik viatulele tulele
sillene
18:08
1701 838b 500
Reposted frommuszynka muszynka vianyaako nyaako

March 25 2017

sillene
23:07
9950 e162
Reposted fromskrzacik skrzacik viatulele tulele
sillene
23:07
sillene
23:07
Nikomu nie jest dobrze o czwartej nad ranem (…) i niech przyjdzie piąta, o ile mamy dalej żyć.
— Wisława Szymborska
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viascorpix scorpix
sillene
23:07
23:06
0128 1f09 500
Reposted fromElkeringhausen Elkeringhausen viascorpix scorpix
sillene
23:06
sillene
21:32
6374 360f 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viatulele tulele
sillene
21:32
7905 35a8 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viatulele tulele
sillene
20:40
1843 3f3b 500
Reposted fromgrapefruit-moon grapefruit-moon viascorpix scorpix
20:39
8035 6058 500
Reposted fromiPodChick iPodChick viascorpix scorpix
sillene
20:33
7829 b1e3
Reposted frommiischa miischa viaencoorton encoorton
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl