Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 19 2017

sillene
21:55
5293 c472
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viabrzask brzask
sillene
21:54
Chciałem Cię tak szalenie rozkochać w sobie, jak sam się w Tobie kochałem.
— Charlotte Bronte
Reposted frompesy pesy viapotrzask potrzask
sillene
21:53
8541 941a
Reposted fromscorpix scorpix viagdziejestola gdziejestola
sillene
21:53
sillene
21:52
0525 10cf 500
S. Wyspiański- "Wesele"
Reposted frombizarrerie bizarrerie viagdziejestola gdziejestola
sillene
21:31
9007 8298 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viascorpix scorpix
sillene
21:09
6747 e3d4 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viatobecontinued tobecontinued
sillene
21:08
Reposted frommuladhara muladhara viaherbatkowa herbatkowa
sillene
21:08
7533 1e62
sillene
21:08
"Tak naprawdę chodzi o codzienność. O herbatę wypitą w spokoju rano. O wspólnie zjedzoną kolację. O to, kto wstawi pranie. O kupno soczystych, słodkich pomarańczy. O makaron z serem i brokułami. O własną hodowlę ziół na balkonie. Poranne przytulenie. Trzymanie się za dłonie. Nową, różową szminkę. Delikatne promienie słońca na skórze. Planowanie wakacyjnych podróży. Każdy z nas chce być wielki, wiele osiągnąć, przeżyć jak najwięcej. Czujemy niedosyt, lecz to nie o to chodzi. Nie chodzi o to, by być w życiu najlepszym. Chodzi o to, by jak najlepiej przeżywać dni, które jeszcze są przed nami."
— Internetowe. Intymność
21:06
5352 01da 500
sillene
18:45
1670 5bc8 500
Poświatowska
Reposted frommaardhund maardhund viagdziejestola gdziejestola
sillene
18:21
6259 2c5f
Reposted fromthebelljar thebelljar viagdziejestola gdziejestola
sillene
18:20
sillene
18:20
sillene
16:36

- Marzę niekiedy - podjęła, gdy milczał - by wypłynąć. Sama jedna. Postawić żagiel i wyjść w morze... Daleko, daleko, aż po horyzont. Wokoło tylko wody i niebo. Obryzguje mnie słona piana fal, wicher szarpie włosy prawdziwie męską pieszczotą. A ja jestem sama, zupełnie sama, nieskończenie samotna wśród obcego i wrogiego mi żywiołu. Samotność wśród morza obcości. Nie marzysz o niej?

Nie, nie marzę, pomyślał. Mam ją na co dzień.

— Andrzej Sapkowski - Sezon Burz
Reposted fromPoranny Poranny viagdziejestola gdziejestola

March 14 2017

sillene
21:46

rozsypał mnie 
do naga 
a ubrał 
w swój zapach

teraz nie umiem
się z niego
rozebrać

— Charlotte Nieszyn Jasińska .
Reposted fromblackismycolour blackismycolour viabrzask brzask
sillene
21:44
sillene
21:44
9651 91e0 500
Muminki.
Reposted frommartinif16 martinif16 viapoem-orgy poem-orgy
sillene
21:42
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl