Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 01 2018

sillene
20:57
3870 6839
kafka.
Reposted fromrol rol viatobecontinued tobecontinued
sillene
19:12
0795 ff27
Reposted frommeem meem viatobecontinued tobecontinued
sillene
19:10

 

Reposted fromtwice twice viagdziejestola gdziejestola
sillene
19:09

Jesteś o wiele lepszym wierszem

Niż każdy, który ja

Rzetelnie sklecę,

Chcąc Cię uchwycić w tekście.

— "Mała" ~Rogucki
Reposted fromRoaraAvis RoaraAvis viatobecontinued tobecontinued
sillene
19:08
1402 effb 500
Reposted fromdobby dobby
sillene
19:08
1404 90ff 500
Reposted fromdobby dobby
sillene
19:03
1405 0bce 500
Reposted fromdobby dobby
sillene
01:32
sillene
01:31
5484 f2bd 500
Reposted fromnothingforyou nothingforyou viadobby dobby
sillene
01:27
sillene
01:27
Tak, tak, proszę sobie wyobrazić, że w zasadzie niechętnie zbliżam się z ludźmi, takim już jestem dziwakiem, że bliższy kontakt z człowiekiem nawiązuję opornie, jestem nieufny, podejrzliwy. I proszę sobie wyobrazić, że przy tym wszystkim nieuchronnie zawsze przypadnie mi do serca ktoś nieprzewidziany, zaskakujący, diabli wiedzą do czego podobny i ktoś taki spodoba mi się zgoła wyjątkowo.
— Mistrz i Malgorzata
Reposted fromtwice twice viatobecontinued tobecontinued
sillene
01:17
Kiedy Natalia podniosła zamyślone, szare oczy, Bella przez chwilę zastanawiała się, jak ta dziewczyna to robi, że - choćby się zajmowała rzeczami najzwyklejszymi, choćby obierała cebulę czy przyszywała guzik - zawsze otoczona jest romantyczną chmurą, całkowicie duchem oderwana od rzeczywistości. To właśnie sprawiało, że Nutria była taka niezwykła.
— Małgorzata Musierowicz, "Córka Robrojka"
Reposted fromcudoku cudoku viajointskurwysyn jointskurwysyn
sillene
01:16
Reposted frombluuu bluuu viaherbatkowa herbatkowa
sillene
01:16
3079 dcf1 500
Reposted fromsavatage savatage viajointskurwysyn jointskurwysyn
sillene
01:14
sillene
01:13
sillene
01:12
sillene
00:55
Reposted frombluuu bluuu
sillene
00:54
9371 389a
Reposted fromamphetamine amphetamine
sillene
00:54
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl